Följande villkor gäller för Nya Staffans Trafikskola AB:s försäljning i Sverige

§1 Beställning mm
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller e-post eller via telefon eller på körskolan.

§2 Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4

§3 Betalning
Order i E-handeln: Betalning görs i samband med beställningen. vilket innebär att du betalar din order direkt via en digital betalningskanal. Vi samarbetar med företaget Nets när det gäller betalningar.
Övriga ordrar: Betalning sker i normalfall i förskott. Vid de fall då kund på eget initiativ gör en beställning eller bokar lektioner utan att ha förskottsbetalat ska betalning ske vid uppmaning från trafikskolan.

§4 Ångerrätt/retur

Ångerrätten gäller inte på digitala varor som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, till exempel digitala tjänster. Tjänsten ska ha fullgjorts och konsumenten ska uttryckligen ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt om hen väljer att få innehållet levererat digitalt och ha fått en bekräftelse på avtalet. Det finns därför inget ångerrätt på digitalt teorimaterial.

Avbokning av bokade lektioner och kurser ska göras senast kl 13.00 dagen innan. Infaller lektionen eller kursen på en måndag eller dagen efter en helgdag ska avbokning ske senast kl 13.00 på föregående fredag eller vardag, annars debiteras fullt pris.

Förbetalda lektioner och lektionspaket som inte är använda kan ångras inom 14 dagar från köp. Detta gäller inte den del av paket som består av digitalt teorimaterial.

Förbetalda lektioner och lektionspaket har en giltighetstid på två år från köp, därefter förfaller de och ingen återbetalning sker. Detta gäller även om delar av ett lektionspaket har börjat användas.

Om kund önskar retur av ej använda delar av lektionspaket, återbetalas hela paketet (exklusive digitalt teorimaterial) med avdrag med 10% av paketpriset. Därefter debiteras kunden för de delar av paketet som är använt till ordinarie styckpris.

Ånger- och returbegäran ska ske med e-post till info@staffanstrafikskola.se

§5 Behandling av personuppgifter
När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på körskolan kommer Nya Staffans trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

§6 Tvist
Elev kan vid eventuell tvist vända sig till STR:s reklamationsnämnd. UIöver detta ska tvist avgöras i Stockholms tingsrätt.

 

 

Nya Staffans Trafikskola AB
Orgnr 556444-2274

Långbrodalsvägen 8

125 34 Älvsjö

E-post: info@staffanstrafikskola.se
Hemsida: www.staffanstrafikskola.se